banner-2

ماموریت و چشم انداز شرکت فنی و مهندسی بهینه پویان آریانا

ماموریت(Mission)

 

our_mission

شرکت تصمیم دارد تا با استفاده از دانش ، تجربه ارزشمند و سوابق درخشان خود در حوزه های مختلف تاسیسات ساختمانی و سایر فعالیت های مربوطه و با اتكاء بر نيروي انساني مجرب، توانمند و متخصص ضمن حفظ زمان بندي پروژه نسبت به اجراي با كيفيت استاندارد و هزينه مناسب در راستاي تامين رضايت ذينفعان گام برداشته و تلاش و همت خود را بر آن گذاشته تا در راستاي چشم انداز تعيين شده به يك پيمانكار عمومي معتبر در سطح ملي و منطقه اي تبديل شود.

چشم انداز(vission)


12

تبديل شدن به يكي از معتبرترين پيمانكاران  در اجراي پروژه‌هاي كلان و مهم تاسیساتی كشور و منطقه بر پايه كسب موقعيت رهبري در پروژه ها.